ČO JE TO PRANA?

Rekuperačná jednotka PRANA je vetrací systém novej generácie bez filtrov. Jeho hlavnou výhodou je to, že prítok a odtok vzduchu sa vykonáva súčasne.
Pri tom nedochádza k premiešaniu vzduchových prúdov. Systém využíva medený výmenník tepla. V zimnom období poskytuje prívod čerstvého a teplého vzduchu do miestnosti, v lete vytvára opačný efekt. Preto počas akéhokoľvek ročného obdobia sa v dome vytvárajú priaznivé životne podmienky.

EXTRA NÍZKA SPOTREBA ENERGIE

Pri svojom fungovaní rekuperačná jednotka Prana využíva elektrickú energiu, ale iba na pohon ventilátorov! Všetku ostatnú prácu vo vnútri modulu vykonáva medený výmenník.

AKO FUNGUJE PRANA

Rekuperačná jednotka Prana odsáva znečistený a vlhký vzduch z miestnosti a privádza čistý. Ale nie je to také jednoduché. Vďaka jednoduchej, ale efektívnej konštrukcii, teplý vzduch prechádzajúci cez medený výmenník, odovzdáva svoje teplo čerstvému studenému zvonka. Pri tom nedochádza k premiešaniu prúdov. Je to ako stále otvorené okno, ibaže bez straty tepla.

Funguje tak v lete, ako aj v zime

  • Cez zimu dodáva ohriaty vzduch, čo umožňuje ušetriť na vykurovaní od 25% do 70%
  • Cez leto system dodáva ochladený vzduch, čo znižuje náklady na klimatizáciu