Naše riešenia


Vetranie domov

Zvýšená vlhkosť vzduchu je vážny problém, ktorý  znepokojuje majiteľov domov. Kvôli nej sa na stenách vyskytujú plesne.

Vetranie posilňovní

Od kvality fungovania systému vetrania a klimatizácie v posilňovni výrazne závisí množstvo návštevníkov a čas ich prítomnosti v telocvični. Z tohto dôvodu vetranie telocviční má celkom náročné požiadavky.

Vetranie bazénov

V súkromných domoch a vo veľkých športových komplexoch kryté bazény potrebujú kvalitné vetranie.

Vetranie zdravotníckych zariadení

Cirkulácia vzduchových hmôt v týchto budovách sa po dokončení stavby veľmi zodpovedne testuje, pretože sa jedná o ľudský život a zdravie

Vetranie stravovacích zariadení

Vetrací systém kaviarni alebo reštaurácii je jednou z najdôležitejších podmienok pre ich činnosť.

Vetranie vzdelávacích zariadení

V súčasnosti na školách často vymieňajú staré okná na moderné hermetické konštrukcie.

Vetranie pracovísk

Vytvorenie priaznivej mikroklímy je obzvlášť dôležitým faktorom v kanceláriách, od toho záleží zdravie a výkonnosť zamestnancov, ktorí tam pracujú.

Vetranie bytov

Zvýšená vlhkosť je asi najrozšírenejším problémom v bytoch a môže spôsobiť poškodenie nábytku, zhoršenie životných podmienok a riziko rastu plesní.