Vetranie bazénov

Vetranie domov
november 2, 2015
Vetranie zdravotníckych zariadení
november 2, 2015

bazény

V súkromných domoch a vo veľkých športových komplexoch kryté bazény potrebujú kvalitné vetranie.

 

Ak bazénový vetrací systém funguje zle alebo je vôbec neprítomný, má to negatívny dopad na zdravie ľudí v bazénových priestoroch a na celkovú odolnosť budovy. Totiž, v bazénových priestoroch je takmer vždy zvýšená vlhkosť a vysoká teplota vzduchu. Je to priaznivé prostredie pre rozvoj mikroorganizmov a plesní, ktoré môžu byť nebezpečné pre človeka. V zle vetraných priestoroch bazéna človek začne cítiť nepohodlie a dusenie. To môže viesť k strate vedomia, vážnym zraneniam a dokonca aj úmrtiu. Zvýšená vlhkosť tiež podporuje aktívnu koróziu nosných systémov, rozvoj mikroorganizmov na stenách a stropoch. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.