Vetranie bazénov

Vetranie domov
november 2, 2015
Vetranie zdravotníckych zariadení
november 2, 2015

bazény

 Kryté bazény v súkromných domoch a vo veľkých športových komplexoch potrebujú kvalitné vetranie.

 

Ak bazénový vetrací systém funguje zle alebo nie absentuje, má to negatívny dopad na zdravie ľudí v bazénových priestoroch a na celkovú odolnosť budovy. V bazénových priestoroch je takmer vždy zvýšená vlhkosť a vysoká teplota vzduchu. Je to priaznivé prostredie pre rozvoj mikroorganizmov a plesní, ktoré môžu byť nebezpečné pre človeka. V zle vetraných priestoroch bazéna človek začne cítiť nepohodlie a dusenie. To môže viesť k strate vedomia a vážnym zraneniam. Zvýšená vlhkosť podporuje aktívnu koróziu nosných systémov, rozvoj mikroorganizmov na stenách a stropoch. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.