Vetranie zdravotníckych zariadení

Vetranie bazénov
november 2, 2015
Vetranie pracovísk
november 2, 2015

Abstract blur hospital and clinic interior for background

Cirkulácia vzduchových hmôt v týchto budovách sa po dokončení stavby veľmi zodpovedne testuje, pretože sa jedná o ľudský život a zdravie

Navyše každá oblasť medicíny (genetika, ortopédia, mikrobiológia a ďalšie) predkladá svoje špecifické požiadavky na čistenie a presmerovanie tokov vzduchu. Kontrola súladu so štandardmi sa vykonáva pomocou presných meraní a udržiavania rôznych nečistôt a častíc (prach, toxické látky, patogény). Predovšetkým sa vetranie zdravotníckych zariadení vytvára pre zníženie koncentrácie celkového počtu baktérií, čo vedie k prevencii infekcií v miestnostiach a znižuje výskyt ochorení v nemocniciach. Inak každý pacient, ktorý prichádza pre lekársku pomoc, by sa nakazil od suseda ďalším nepríjemným ochorením.

Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA.

Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.