Vetranie posilňovní

Vetranie domov
november 2, 2015
Vetranie zdravotníckych zariadení
november 2, 2015

telocvični

Od kvality fungovania systému vetrania a klimatizácie v posilňovni výrazne závisí množstvo návštevníkov a čas ich prítomnosti v telocvični.

Vzhľadom na to, že v posilňovniach môže súbežne aktívne športovať veľa ľudí, tak sa v miestnosti môže hromadiť „ťažký“ vzduch s nízkym obsahom kyslíka, čo nemá dobrý vplyv na ľudské zdravie. Pre každý prípad sa vetrací systém volí individuálne, s prihliadnutím na architektonické vlastnosti a plochu miestnosti. V menších posilňovniach sa zvyčajne inštaluje kanálový vetrací systém, vďaka konštrukcií ktorého je možné  inštalovať jednotku prakticky pri akejkoľvek veľkosti miestnosti. Vo veľkých posilňovniach a fitness centrách je nevyhnutné využívať veľké a výkonné systémy vetrania. To vyvoláva otázku o ich umiestnení. Väčšinou je centrálna vetracia jednotka inštalovaná na streche. Vzduch je v miestnosti podávaný systémom vzduchovodu a ústi prostredníctvom ventilačných mriežok. V našej spoločnosti sú inžinieri, ktorí vám pomôžu vypracovať technické riešenie s ohľadom na všetky požiadavky zákazníka a architektonické vlastnosti budovy.