Vetranie pracovísk

Vetranie vzdelávacích zariadení
november 2, 2015

Vytvorenie priaznivej mikroklímy je obzvlášť dôležitým faktorom v kanceláriách, od toho záleží zdravie a výkonnosť zamestnancov, ktorí tam pracujú.

p1 p2 p3

Potreba účinného vetrania pracovísk a ich klimatizácie sú podmienené nielen starostlivosťou o zdravie zamestnancov, ale aj znížením nákladov, ktoré môžu vzniknúť spoločnosti v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu. Väčšinu dňa ľudia trávia v miestnosti, a preto nedostatok kyslíka môže viesť k ospalosti, rýchlej  únavnosti a zlému zdravotnému stavu, čo nemôže prispieť k dobrej výkonnosti. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.