Vetranie pracovísk

Vetranie vzdelávacích zariadení
november 2, 2015

Vytvorenie priaznivej mikroklímy je obzvlášť dôležitým faktorom v kanceláriách – závisí od toho zdravie a výkonnosť zamestnancov.

Potreba účinného vetrania pracovísk a ich klimatizácie je podmienené nielen starostlivosťou o zdravie zamestnancov, ale aj znížením nákladov, ktoré môžu vzniknúť spoločnosti v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu. Väčšinu času dňa ľudia trávia v miestnosti, kde nedostatok kyslíka môže viesť k ospalosti, rýchlej  únavnosti a zlému zdravotnému stavu. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.