Vetranie stravovacích zariadení

Vetranie bazénov
november 2, 2015
Vetranie pracovísk
november 2, 2015

Čerstvý vzduch v reštauráciách a kaviarňach je jednou z najcennejších vlastností podnikov.

Vytvorenie príjemných klimatických podmienok v miestnostiach pre návštevníkov a zodpovedajúcich pracovných podmienok pre pracovníkov – to sú hlavné úlohy, ktoré musí prevádzkovateľ zabezpečiť v kaviarňach a iných stravovacích zariadeniach. Rozmanitosť a rôzne funkcie miestností sú hlavným problémom, s ktorým sa naši klienti stretávajú počas výberu technických riešení pre vetranie reštaurácií a kaviarní. Ďalším faktorom, ktorý komplikuje výber sú škodlivé faktory výroby (zvýšená teplota a vlhkosť v horúcich dielňach a umývarniach, zadymenie, atď). Vetranie reštaurácií by malo mať účinnú cirkuláciu vzduchu pre kuchyne. V mieste akumulácie rôznych pachov sa odporúča inštalovať lokálne odsávacie jednotky s vysokým výkonom (nad sporákmi, umývačkami, rúrami, atď). V priestoroch horúcich dielní je dôležitá nielen cirkulácia vzduchu, ale aj jeho chladenie. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.