Vetranie vzdelávacích zariadení

Vetranie bazénov
november 2, 2015
Vetranie pracovísk
november 2, 2015

V súčasnosti sa na školách vymieňajú staré okná na moderné hermetické konštrukcie.

Takáto náhrada vedie k rýchlemu znehodnoteniu vzduchu a nútenému vetraniu tried. Vyvetrávanie tried počas prestávky dočasne rieši problém, ale neodstraňuje ho. Neúplné odstránenie CO2  pri miešaní čerstvého prítokového a existujúceho vzduchu v triede vediek výraznému ochladzovaniu vzduchu v zimnom období. Riešením problému je vytvorenie kontinuálnej výmeny vzduchu pomocou vetracích systémov. Zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého je zodpovedné za takzvaný „chronický únavový syndróm“ a je príčinou nepozornosti. Výsledokom môže byť zlý  prospech žiakov. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu.