Vetranie zdravotníckych zariadení

Vetranie bazénov
november 2, 2015
Vetranie pracovísk
november 2, 2015

Abstract blur hospital and clinic interior for background

Cirkulácia vzduchových hmôt v týchto budovách sa po dokončení stavby veľmi zodpovedne testuje – ide o ľudský život a zdravie.

Každá oblasť medicíny (genetika, ortopédia, mikrobiológia a ďalšie) predkladá svoje špecifické požiadavky na čistenie a presmerovanie tokov vzduchu. Kontrola súladu so štandardmi sa vykonáva pomocou presných meraní zameraných na na nečistoty a častice (prach, toxické látky, patogény). Vetranie zdravotníckych zariadení je dôležité pre zníženie koncentrácie celkového počtu baktérií, čo vedie k prevencii infekcií v miestnostiach a znižuje výskyt ochorení v nemocniciach.Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.