Vetranie vzdelávacích zariadení

Riešenie СО2

V súčasnosti na školách často vymieňajú staré okná na moderné hermetické konštrukcie.

Čo môže byť (a sa aj deje) v takýchto školách v zime: takáto náhrada vedie k rýchlemu znehodnoteniu vzduchu a nútenému vetraniu tried sprevádzanému vyvádzaním detí z miestností. Vyvetrávanie tried počas prestávky dočasne rieši problém, ale ho neodstraňuje. Neúplné odstránenie CO2  pri miešaní čerstvého prítokového a existujúceho v triede vzduchu vedie v  dôsledku k výraznému ochladzovaniu vzduchu v zimnom období. Riešením problému je vytvorenie kontinuálnej výmeny vzduchu pomocou vetracích systémov. Zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého je zodpovedné za takzvaný “chronický únavový syndróm” a je príčinou nepozornosti a ako výsledok – zlého  výkonu žiakov. Ako riešenie odporúčame rekuperačnú jednotku PRANA. Je to odtokovo-prítokový systém vetrania s rekuperáciou, ktorý odstraňuje znečistený a nasýtený vlhkosťou vzduch z miestností a zabezpečuje prítok čistého vzduchu. Takto bude problém odstránený.