Rekuperátory PRANA

Prana 150

420 eur

Ideálne vyhovuje pre domácnosti a budovy občianskej vybavenosti

200G

Prana 200G

447 eur

Ideálne vyhovuje pre domácnosti a budovy občianskej vybavenosti

200C

Prana 200C

546 eur

Ideálne vyhovuje pre domácnosti, budovy občianskej vybavenosti a priemyselne priestory

250

Prana 250

745 eur

Ideálne vyhovuje pre priemyselne priestory

340

Prana 340A

794 eur

Ideálne vyhovuje pre priemyselne priestory

Prana 340S

1054 eur

Ideálne vyhovuje pre priemyselne priestory