Rekuperátory PRANA


Prana 150

420 eur

Ideálne vyhovuje pre domácnosti a budovy občianskej vybavenosti

Viac…

Prana 200G

447 eur

Ideálne vyhovuje pre domácnosti a budovy občianskej vybavenosti

viac…

Prana 200C

546 eur

Ideálne vyhovuje pre domácnosti, budovy občianskej vybavenosti  a priemyselne priestory
viac…

Prana 250

745 eur

Ideálne vyhovuje pre priemyselne priestory

viac…

Prana 300A

794 eur

Ideálne vyhovuje pre priemyselne priestory

viac…

Prana 340S

1054 eur

Ideálne vyhovuje pre priemyselne priestory

viac…